امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو زرین پالایش ایرانیان، البرز پالایش اشتهارد و...... 7/12/1395 - 228841/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 390 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو زرین پالایش ایرانیان، البرز پالایش اشتهارد و......
تاریخ: 7/12/1395
شماره: 228841/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار