امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 391 سال 95 - صادرات تینر و رنگ ساختمانی

بخشنامه 391 سال 95 - صادرات تینر و رنگ ساختمانی

بخشنامه 391 سال 95 - صادرات تینر و رنگ ساختمانی

خلاصه:

بخشنامه 391 سال 95 - نحوه صادرات تینر بهمراه رنگ ساختمانی و تینر بصورت مجزا 7/12/1395 - 229381/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 391 سال 95 - صادرات تینر و رنگ ساختمانی

بخشنامه 391 سال 95 - نحوه صادرات تینر بهمراه رنگ ساختمانی و تینر بصورت مجزا
تاریخ: 7/12/1395
شماره: 229381/95
پیرو بخشنامه شماره 434 مورخ 24/11/89 موضوع خروج رنگ های ساختمانی از شمول دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و صادرات آن پس از ارسال... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار