امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش آکام، پارس پارافین امیر کبیر و.... 9/12/1395 - 231783/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 392 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش آکام، پارس پارافین امیر کبیر و....
تاریخ: 9/12/1395
شماره: 231783/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 به پیوست تصویر نامه شماره 4889/95/ص مورخ ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار