امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 394 سال 95 - لغو استاندارد براي ترانزيت

بخشنامه 394 سال 95 - لغو استاندارد براي ترانزيت

بخشنامه 394 سال 95 - لغو استاندارد براي ترانزيت

خلاصه:

بخشنامه 394 سال 95 - لغو استاندارد براي ترانزيت ترخیص نسیه (تا پایان سال) صرفا پس از اخذ موافقت معاونت امور گمرکی عدم نیاز به اخذ نظریه استاندارد در زمان ترانزیت داخلی 11/12/1395 - 233695/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 394 سال 95 - لغو استاندارد براي ترانزيت

 بخشنامه 394 سال 95  - لغو استاندارد براي ترانزيت
👈ترخیص نسیه (تا پایان سال) صرفا پس از اخذ موافقت معاونت امور گمرکی
👈 عدم نیاز به اخذ نظریه استاندارد در زمان ترانزیت داخلی
تاریخ: 11/12/1395
شماره: 233695/95
پیرو بخشنامه شماره 91776/161 مورخ 19/5/94 در خصوص تفویض تفویض اختیار ترخیص نسیه (درصدی از کالا)، اعلام میدارد ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار