امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 395 سال 95 - روغن پالم

بخشنامه 395 سال 95 - روغن پالم

بخشنامه 395 سال 95 - روغن پالم

خلاصه:

بخشنامه 395 سال 95 - ابلاغ اصلاح بند 4 مندرجات ذيل يادداشت شماره فرعي فصل 15 (روغن پالم) 11/12/1395 - 233723/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 395 سال 95 - روغن پالم

بخشنامه 395 سال 95 - ابلاغ اصلاح بند 4 مندرجات ذيل يادداشت شماره فرعي فصل 15 (روغن پالم)
تاریخ: 11/12/1395
شماره: 233723/95
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 152239/6/537 مورخ 3/12/95 دبیر محترم هیأت دولت در خصوص ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار