امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی

خلاصه:

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی بشرح مندرج در بخشنامه 14/12/1395 - 234986/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بخشنامه 397 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی بشرح مندرج در بخشنامه
تاریخ: 14/12/1395
شماره: 234986/95
پیرو بخشنامه شماره 140382 مورخ 4/8/95، با توجه به اعلام جرمهای اشاره شده در جدول ذیل، اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار