امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 400 سال 95 - نظارت بر ترخیص کالا در روزهای پایانی سال

بخشنامه 400 سال 95 - نظارت بر ترخیص کالا در روزهای پایانی سال

بخشنامه 400 سال 95 - نظارت بر ترخیص کالا در روزهای پایانی سال

خلاصه:

بخشنامه 400 سال 95 - تمهیدات گمرک جهت نظارت بر ترخیص کالا و ارايه خدمات در روزهای پایانی سال 15/12/1395 - 236227 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 400 سال 95 - نظارت بر ترخیص کالا در روزهای پایانی سال

بخشنامه 400 سال 95 - تمهیدات گمرک جهت نظارت بر ترخیص کالا و ارايه خدمات در روزهای پایانی سال
تاریخ: 15/12/1395
شماره: 236227
نظر به افزایش حجم کا در رئزهای پایانی سال و لزوم تسریع در ارائه خدمات گمرکی به واحد های تولیدی، تجار و بازرگانان لازم است ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار