امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده

خلاصه:

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده تا روز 12 دی ماه سال 1395 18/12/1395 - 239548/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده

بخشنامه 405 سال 95 - قابل ترخیص بودن خودروهای ثبت‌ سفارش شده تا روز 12 دی ماه سال 1395
تاریخ: 18/12/1395
شماره: 239548/95
پیرو بخشنامه ردیف 376 مورخ 24/11/95، به پیوست تصویر نامه شماره 72912/210/95 مورخ 3/12/95 مدیر کل محترم دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار