امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 406 سال 95 - نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی

بخشنامه 406 سال 95 - نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی

بخشنامه 406 سال 95 - نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی

خلاصه:

بخشنامه 406 سال 95 - در خصوص فراهم نمودن شرایط و فضای مناسب جهت نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی 17/12/1395 - 239125/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 406 سال 95 - نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی

بخشنامه 406 سال 95 - در خصوص فراهم نمودن شرایط و فضای مناسب جهت نمونه برداری دارو و مواد اولیه دارویی
تاریخ: 17/12/1395
شماره: 239125/95
به پیوست تصویر شماره 127183/655 مورخ 16/8/95 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منضم به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار