امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 408 سال 95 - بررسی ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 408 سال 95 - بررسی ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 408 سال 95 - بررسی ارزش کالاهای وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 408 سال 95 - بررسی ارزش کالاهای وارداتی 22/12/1395 - 242889/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 408 سال 95 - بررسی ارزش کالاهای وارداتی

بخشنامه 408 سال 95 - بخشنامه مهم در خصوص بررسی ارزش کالاهای وارداتی
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 242889/95
پیرو بخشنامه های شماره 68678/96/131 مورخ 14/4/1395 و شماره 79888/95/1/216/24/156 مورخ 2/5/1395 و جلسه مورخ 28/11/11395 شورای IT، به منظور تسهیل، تسریع و شفاف سازی در امر ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار