امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 410 سال 95 - تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین

بخشنامه 410 سال 95 - تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین

بخشنامه 410 سال 95 - تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین

خلاصه:

بخشنامه 410 سال 95 - اطلاعیه مهم گمرک ایران در خصوص تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین 22/12/1395 - 243238/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 410 سال 95 - تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین

بخشنامه 410 سال 95 - اطلاعیه مهم گمرک ایران در خصوص تغییر مقررات و مآخذ حقوق ورودی و لزوم اطلاع رسانی به مراجعین
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 243238/95
با توجه به ایام پایانی سال و ارایه خدمات گمرکی مطلوب به مراجعین دستور فرمایید اطلاعیه ضمیمه در محل مناسب نصب و نسبت به اطلاع رسانی عمومی اقدام نمایند.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار