امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش مهان و پترو آذر کاسپین 22/12/1395 - 243632/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 412 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو پالایش مهان و پترو آذر کاسپین
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 243632/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار