امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 414 سال 95 - مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد

بخشنامه 414 سال 95 - مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد

بخشنامه 414 سال 95 - مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد

خلاصه:

بخشنامه 414 سال 95 - دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و مدارک و عدم پذیرش اظهارنامه و اسناد بصورت فیزیکی 23/12/1395 - 244346/113/73 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 414 سال 95 - مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد

بخشنامه 414 سال 95 - دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و مدارک و عدم پذیرش اظهارنامه و اسناد بصورت فیزیکی
تاریخ: 23/12/1395
شماره: 244346/113/73
پیرو بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 (تصویر پیوست) مبنی بر مکانیزه نمودن ترخیص کالا و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد و با توجه به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار