امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک

خلاصه:

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک 22/12/1395 - 243636/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک

بخشنامه 415 سال 95 - بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 243636/95
پیرو بخشنامه شماره 217274/95/173825/73/374 مورخ 23/11/95 بپیوست نامه 76932/210/95 مورخ 21/12/95 دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر بلامانع بودن ترخیص کلیه گندم های موجود در گمرک با... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار