امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 416 سال 95 - کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال

بخشنامه 416 سال 95 - کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال

بخشنامه 416 سال 95 - کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال

خلاصه:

بخشنامه 416 سال 95 - ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال 23/12/1395 - 244947/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 416 سال 95 - کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال

بخشنامه 416 سال 95 - ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص کاهش سال ساخت خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی به یک سال
تاریخ: 23/12/1395
شماره: 244947/95
به پیوست تصویر نامه هیئت محترم وزیران به شماره 160253/ت53548 ه مورخ 16/12/95 در خصوص اصلاح ماده (7) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ارسال می گردد. بر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار