امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی گروه صرامی

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی گروه صرامی

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی گروه صرامی

خلاصه:

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای گروه صرامی 25/12/1395 - 2482246/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی گروه صرامی

بخشنامه 418 سال 95 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای گروه صرامی
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 2482246/95
با عنایت به تعداد 5 فقره اعلام جرم به شماره های 38629 و 38230 و 15442 و 38627 مربوط به ماره کوتاژ های... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار