امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 419 سال 95 - نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶

بخشنامه 419 سال 95 - نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶

بخشنامه 419 سال 95 - نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶

خلاصه:

بخشنامه 419 سال 95 - نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶ 25/12/1395 - 250807/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 419 سال 95 - نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶

بخشنامه 419 سال 95 - بخشنامه مهم گمرک ایران در خصوص نحوه اظهار و ترخیص در سال ۹۶ تا ابلاغ مصوبه هیات وزیران و اعلام انواع درآمد، عوارض و مالیات های قانونی جهت وصول طبق قانون بودجه سال ۹۶
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 250807/95
ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو پیرو بخشنامه شماره 249643/94/73/434 مورخ 26/12/94 موضوع احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1395 کل کشور و ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار