امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود

خلاصه:

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود عدم نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاورزی جهت واردات انواع کود صرفا کودهای نمونه بصورت محدود مجوز جهاد کشاورزی لازم دارد. 24/2/1396 - 67814/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود

بخشنامه 42 سال 96 - واردات انواع کود
عدم نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاورزی جهت واردات انواع کود
صرفا کودهای نمونه بصورت محدود مجوز جهاد کشاورزی لازم دارد.
تاریخ: 24/2/1396
شماره: 67814/96
پیرو بخشنامه شماره 52852/94/68 مورخ 25/3/94 به پیوست تصویر نامه شماره 5509/210/96 مورخ 11/2/96 دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم ثبت سفارش و ورود کالا (انواع کود) با اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار