امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017

خلاصه:

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017 25/12/1395 - 249438/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017

بخشنامه 423 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی SHANTUI چین سال 2017
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 249438/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 635 مورخ 28/10/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع ماشین آلات راهسازی SHANTUI سال 2017 ساخت چین.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار