امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 424 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی سال 2017 ساخت آلمان

بخشنامه 424 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی سال 2017 ساخت آلمان

بخشنامه 424 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی سال 2017 ساخت آلمان

خلاصه:

بخشنامه 424 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی WIRTGEN, VOGELE, HAMM آلمان سال 2017 25/12/1395 - 249474/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 424 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی سال 2017 ساخت آلمان

بخشنامه 424 سال 95 -  اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی WIRTGEN, VOGELE, HAMM  آلمان سال 2017
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 249474/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 640 مورخ 3/12/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرایس انواع .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار