امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پارسیا صنعت جنوب، پتروشیمی اصفهان و پترو زیست البرز 28/12/1395 - 253510/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 425 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پارسیا صنعت جنوب، پتروشیمی اصفهان و پترو زیست البرز
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 253510/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار