امروز
29 مهر 1398 Oct 21 2019

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو سام البرز، آریان شیمی مهیاران 28/12/1395 - 254025/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 427 سال 95 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو سام البرز، آریان شیمی مهیاران
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 254025/95
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار