امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 427 سال 95 - تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین

بخشنامه 427 سال 95 - تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین

بخشنامه 427 سال 95 - تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین

خلاصه:

بخشنامه 427 سال 95 - تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین 28/12/1395 - 254189/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 427 سال 95 - تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین

بخشنامه 427 سال 95 -  تسریع در تخلیه و انجام تشریفات گمرکی محموله های وارداتی بنزین
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 254189/95
با توجه به نامه شماره 4284/ص/م مورخ 7/12/95 وزیر محترم نفت، در خصوص تامین کمبود بنزین کشور به ویژه در ایام نوروز 1396،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار