امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال

خلاصه:

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال 28/12/1395 - 253086/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال

بخشنامه 428 سال 95 - اعلام ارزش کامیون های مارک Fuso مدل 2017 ساخت پرتقال
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 253086/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 640 مورخ 3/12/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار