امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017

خلاصه:

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017 28/12/1395 - 254091/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017

بخشنامه 429 سال 95 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی مدل 2017
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 254091/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 636 مورخ 5/11/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار