امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی

خلاصه:

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی 18/2/1397 - 170892/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 43 سال 97 - ثبت سفارش و واردات تخم مرغ خوراکی
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی و مهلت ثبت سفارش و ورود
تاریخ: 18/2/1397
شماره: 170892/97
پیرو نامه شماره 1084499/96 مورخ 5/10/96 به پیوست تصویر مصوبه شماره 8133/ت 55294 ه مورخ 1/2/97 هات محترم وزیران مبنی بر اصلاح بند 1 و 2 تصویب نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار