امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو کیمیای صنعت کویر، کیمیا گلشن تک، پالایش کریمخان، صنعت قیر هرمزگان 30/2/1396 - 79151/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 49 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو کیمیای صنعت کویر، کیمیا گلشن تک، پالایش کریمخان، صنعت قیر هرمزگان
تاریخ: 30/2/1396
شماره: 79151/96
پیرو بخشنامه ردیف 262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار