امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 490 سال 92 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 490 سال 92 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 490 سال 92 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

خلاصه:

بخشنامه 490 سال 92 - بخشنامه پیروی در خصوص نحوه طبقه‌ بندی مت و ویل (VOIL) از جنس الیاف شیشه - ردیف تعرفه 7/01931 و 701932 و چگونگی استعلام از آزمایشگاه 8/11/1392 - 217571/92/108/11/72 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 490 سال 92 - طبقه‌بندی مت و ویل ( VOIL) از جنس الیاف شیشه

بخشنامه 490 سال 92 - بخشنامه پیروی در خصوص نحوه طبقه‌ بندی مت و ویل (VOIL) از جنس الیاف شیشه - ردیف تعرفه 7/01931 و 701932 و چگونگی استعلام از آزمایشگاه
تاریخ: 8/11/1392
شماره: 217571/92/108/11/72
نظر به اینکه الیاف شیشه عموماً به صورت board, mattresses, webs,(thin sheets) voils, mats و محصولات نبافته همانند وارد می گردند و (thin sheets) voils, mats عمده ترین محصولات در این گروه می باشند لذا به منظور امکان تشخیص صحیح این دو محصول از یکدیگر، وجود تمایز آنها به شرح ذیل اعلام می گردد:
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
ردیف فرعی 701931
Mats (مت): محصولات مسطح مستحکم کننده از رشته های شیشه متشکل از صد ها الیاف موازی که به صورت اتفاقی توزیع شده اند. این نخ ها ممکن است بریده شده (مت از رشته های غییر یکسره) یا بریده نشده (مت از رشته های یکسره) باشد و با هم به وسیله یک چسباننده یا به وسیله فرایند سوزنکاری نگهداشته شده باشند.
اینها می توانند از مت به طور منفرد با دست جدا شوند بدون اینکه به مت آسیبی وارد شود و شکل خود را به صورت الیاف موازی حفظ می کنند.
ردیف فرعی 701932
ورق های نازک ((voils) thin sheet) نبافته هایی بر اساس الیاف شیشه منفرد هستند که به طور اتفاقی توزیع شده اند. این الیاف به وسیله یک چسباننده با هم نگهداشته شده و فشرده شده اند و ممکن است با نخ های مستحکم کننده که اکثرا در طول ورق کشیده شده اند، جفت و جور شده باشند.
بر خلاف متهای شیشه ای، الیاف منفرد این محصولات را بدون آسیب دیدن ورق نمی توان با دست خارج نمود.
این ورق های نازک (voils) دارای ضخامت معین حداکثر 5 میلیمتر بوده و از این نظر با mattresses, webs و سایر محصولات عایق کننده قابل تفکیک می باشند.
خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به مامورین ذیربط ابلاغ تا در هنگام استعلام از آزمایشگاه های تعیین ماهیت و طبق بندی، سوالات پیوست ملاک عمل قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بر عهده مسئول محترم آن گمرک خواهد بود.ف/16/10
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار