امروز
15 مرداد 1399 Aug 5 2020

بخشنامه 5 سال 97 - واردات بذر فیلو دندرون از هلند و بذر چمن

بخشنامه 5 سال 97 - واردات بذر فیلو دندرون از هلند و بذر چمن

بخشنامه 5 سال 97 - واردات بذر فیلو دندرون از هلند و بذر چمن

خلاصه:

بخشنامه 5 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر فیلو دندرون از کشور هلند و بذر چمن جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها 15/1/1397 - 19254/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 5 سال 97 - واردات بذر فیلو دندرون از هلند و بذر چمن

بخشنامه 5 سال 97 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر فیلو دندرون از کشور هلند و بذر چمن جهت مصارف کاشت از کلیه کشورها
تاریخ: 15/1/1397
شماره: 19254/97
به پیوست نامه های شماره 282583/60 مورخ 20/12/96 و نامه شماره 289216 مورخ 27/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 5902/502/96 مورخ 16/12/96 و نامه....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار