امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 50 سال 96 - سقف ارز همراه مسافر

بخشنامه 50 سال 96 - سقف ارز همراه مسافر

بخشنامه 50 سال 96 - سقف ارز همراه مسافر

خلاصه:

بخشنامه 50 سال 96 - سقف ارز همراه مسافر 24/2/1396 - 68574/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 50 سال 96 - سقف ارز همراه مسافر

بخشنامه 50 سال 96 - دستورالعمل و ضوابط اجرایی ناظر بر ارز، اسناد بانکی، اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

  • سقف ارز همراه مسافر 10000 یورو
تاریخ: 24/2/1396
شماره: 68574/96
پیرو بخشنامه شماره 295 مورخ 9/9/95 معاونت محترم فنی و امور گمرکی، به پیوست تصویر نامه شماره 18853/96 مورخ 28/1/96 ، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار