امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 53 سال 96 - تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 53 سال 96 - تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 53 سال 96 - تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد

خلاصه:

بخشنامه 53 سال 96 - تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد 96/86918 - 1396/3/1

بخشنامه 53 سال 96 - تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 53 سال 96 - شفاف سازی اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد و چگونگی اقدام گمرک در موارد عدم تطابق اظهار با نظرات کارگروه
تاریخ: 1/3/1396
شماره: 86918/96
با عنایت به نامه شماره 4175/95./ص مورخ 24/8/95 مدیر کل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده ها نفتی و نظارت برحمل و نقل ستاد مررکزی مبازه با قاچاق کالا و ارز موضوع شفاف سازی اعلام نظر کار گروه تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد و با عنایت به مصوبات جلسه مشترک دفتر صادرات، دفتر حقوقی و مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته (مورخ 11/11/95) اعلام می دارد چنانچه: ... لینک بخشنامه

 اخبار