امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 55 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 55 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 55 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

خلاصه:

بخشنامه 55 سال 96 - محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو پالایش مهان و..... 3/3/1396 - 93128/96

بخشنامه 55 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 55 سال 96 - محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو پالایش مهان و.....
تاریخ: 3/3/1396
شماره: 93128/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامهاخبار