امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار

خلاصه:

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار ♦️ ساير اسبها تحت عنوان اسب كار با رعايت ضوابط مربوطه بلامانع است. 31/2/1397 - 226560/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار

بخشنامه 56 سال 97 - مجاز نبودن صادرات اسب پرورشي از نژادهاي اصيل و اسب کار
♦️ ساير اسبها تحت عنوان اسب كار با رعايت ضوابط مربوطه بلامانع است.
تاریخ: 31/2/1397
شماره: 226560/97
به پیوست تصویر نامه شماره 33111/60 مورخ 2/2/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به رونوشت نامه شماره 88/502/97 مورخ 20/1/97 دفتر مقررات صادرات و واردات و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 

 اخبار