امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی کالاهای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی کالاهای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی کالاهای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس

خلاصه:

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی سه قلم کالای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس 1/3/1397 - 234817/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی کالاهای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس

بخشنامه 61 سال 97 - دستورالعمل تکمیلی سه قلم کالای صادراتی شامل گندم، قیر و وکیوم باتوم دارای گواهی رینگ صادراتی بورس
تاریخ: 1/3/1397
شماره: 234817/97
پیرو بخشنامه شماره 230469/97/58 مورخ 31/2/97 موضوع 31/2/97 موضوع اعمال قفل سیستمی اخذ گواهی خرید قیر و گندم و وکیوم باتوم از رینگ صادراتی بورس اعلام میدارد:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 


 اخبار