امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی

خلاصه:

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف بودن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از پرداخت 4 درصدی مالیات علی الحساب واردات قطعی 2/3/1397 - 241319/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی

بخشنامه 64 سال 97 - معاف بودن واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی
معاف بودن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از پرداخت 4 درصدی مالیات علی الحساب واردات قطعی
تاریخ: 2/3/1397
شماره: 241319/97
به پیوست تصویر نامه شماره 2724/200 مورخ 22/2/97 و نامه 47121/230 مورخ 4/12/95 و نامه 20228/200 مورخ 18/11/96 و 22337/230/ص مورخ 15/12/96 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار