امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ

خلاصه:

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ ذیل تعرفه 24021000 مشمول پرداخت صرفاً 20 درصد حقوق ورودی می باشد. 21/3/1396 - 153919/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ

بخشنامه 68 سال 96 - واردات سیگار برگ ذیل تعرفه 24021000 مشمول پرداخت صرفاً 20 درصد حقوق ورودی می باشد.
تاریخ: 21/3/1396
شماره: 153919/96
بپیوست تصویر نامه 11309/210/96 مورخ 7/3/96 دفتر مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه شماره 55612/60 مورخ 30/2/96 مرکز برنامه ریزی و نظارت بردخانیات کشور مبنی بر اینکه .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار