امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه

خلاصه:

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه 8/3/1397 - 272200/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه

بخشنامه 69 سال 97 - ابلاغ ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم از تاریخ 7 خرداد ماه
تاریخ: 8/3/1397
شماره: 272200/97
به پیوست تصویر رونوشت نامه 58458/60 مورخ 1/3/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می گردد:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
  اخبار