امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت ها

خلاصه:

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پترو رزین پالایش ایرانیان و.... 18/1/1397 - 27655/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت ها

بخشنامه 7 سال 97 - اعلام محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پترو رزین پالایش ایرانیان و....
تاریخ: 18/1/1397
شماره: 27655/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه های شماره..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار