امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)

خلاصه:

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان) 19/3/1397 - 303478/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)

بخشنامه 75 سال 97 - ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان)
🔹 صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت از شرکت‌های پالایشی نفتی کشور بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
تاریخ: 19/3/1397
شماره: 303478/97
پیرو بخشنامه شماره 118622/94/209 مورخ 25/6/94 موضوع ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان) بپیوست تصویر نامه شماره 52052/60 مورخ 24/2/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 

 اخبار