امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 76 سال 96 - خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره

بخشنامه 76 سال 96 - خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره

بخشنامه 76 سال 96 - خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره

خلاصه:

بخشنامه 76 سال 96 - تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره تا پایان شهریور ماه 96 31/3/1396 - 222113/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 76 سال 96 - خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره

بخشنامه 76 سال 96 - تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره تا پایان شهریور ماه 96         
تاریخ: 31/3/1396
شماره: 222113/96
پیرو بخشنامه شماره 175327/95 مورخ 28/9/95 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار