امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو پالایش آکام و.... 4/4/1396 - 230272/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 78 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو پالایش آکام و....
تاریخ: 4/4/1396
شماره: 230272/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 8 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار