امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدلهای 2017

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدلهای 2017

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدلهای 2017

خلاصه:

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی مارک VOLVO ساخت کشورهای چین، کره جنوبی، هندوستان و سوئد سال ساخت 2017 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو 1/4/1396 - 222961/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی VOLVO مدلهای 2017

بخشنامه 79 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی مارک VOLVO ساخت کشورهای چین، کره جنوبی، هندوستان و سوئد سال ساخت 2017 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو
تاریخ: 1/4/1396
شماره: 222961/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 647 مورخ 26/2/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل ماشین آلات راهسازی VOLVO مدل ساخت 2017  ساخت کشورهای چین، کره جنوبی، و سوئد به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار