امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 8 سال 97 - محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 8 سال 97 - محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 8 سال 97 - محصولات کشاورزی تراریخته

خلاصه:

بخشنامه 8 سال 97 - لزوم اخذ مجوز هاي لازم مربوط به تراریخته بودن کالا از مراجع ذیربط در زمان ثبت سفارش و از طریق سامانه جامع تجارت و عدم نیاز به مجوزهای مذکور در مرحله ترخیص 19/1/1397 - 27812/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 8 سال 97 - محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 8 سال 97 - لزوم اخذ مجوز هاي لازم مربوط به تراریخته بودن کالا از مراجع ذیربط در زمان ثبت سفارش و از طریق سامانه جامع تجارت و عدم نیاز به مجوزهای مذکور در مرحله ترخیص
تاریخ: 19/1/1397
شماره: 27812/97
پیرو بخشنامه 1492335/1 مورخ 28/12/96 موضوع نامه 278378/60 مورخ 15/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص محصولات کشاورزی تراریخته، به پیوست تصویر نامه 9/502/97 مورخ 8/1/97 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار