امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی

خلاصه:

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی 13/4/1396 - 268729/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی

بخشنامه 83 سال 96 - ابلاغ اصلاحات مربوط به کتاب مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی
تاریخ: 13/4/1396
شماره: 268729/96
بپیوست تصویر نامه شماره 14646/210/96 مورخ 24/3/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به همراه.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉


 اخبار