امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا)

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا)

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا)

خلاصه:

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا) جهت انجام آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز 13/4/1396 - 267649/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا)

بخشنامه 84 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا) جهت انجام آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 13/4/1396
شماره: 267649/96
به پیوست تصویر نامه شماره 11130/96/ص مورخ 24/3/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تأیید صلاحیت آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا).... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار