امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 85 سال 96 - ارزش گمرکی سواری های TOYOTA مدل ساخت 2017 ساخت کشور ژاپن و ترکیه

بخشنامه 85 سال 96 - ارزش گمرکی سواری های TOYOTA مدل ساخت 2017 ساخت کشور ژاپن و ترکیه

بخشنامه 85 سال 96 - ارزش گمرکی سواری های TOYOTA مدل ساخت 2017 ساخت کشور ژاپن و ترکیه

خلاصه:

بخشنامه 85 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی سواری های TOYOTA ساخت کشور ژاپن و ترکیه مدل سال 2017 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو 14/4/1396 - 275321/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 85 سال 96 - ارزش گمرکی سواری های TOYOTA مدل ساخت 2017 ساخت کشور ژاپن و ترکیه

بخشنامه 85 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی سواری های TOYOTA ساخت کشور ژاپن و ترکیه مدل سال 2017 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو
تاریخ: 14/4/1396
شماره: 275321/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 646 مورخ 19/2/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش چند مدل از سواری های TOYOTA مدل ساخت 2017 ساخت کشور ژاپن و ترکیه به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار