امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرکات چوئبده و شادگان به انجام واردات قطعی کالا

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرکات چوئبده و شادگان به انجام واردات قطعی کالا

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرکات چوئبده و شادگان به انجام واردات قطعی کالا

خلاصه:

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرک چوئبده به انجام واردات قطعی (بجز کالاهای هدف و کالاهای مشمول گمرکات تخصصی) و مجاز شدن گمرک شادگان به واردات لوازم خانگی نهایی 17/4/1396 - 291686/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرکات چوئبده و شادگان به انجام واردات قطعی کالا

بخشنامه 86 سال 96 - مجاز شدن گمرک چوئبده به انجام واردات قطعی (بجز کالاهای هدف و کالاهای مشمول گمرکات تخصصی) و مجاز شدن گمرک شادگان به واردات لوازم خانگی نهایی
تاریخ: 17/4/1396
شماره: 291686/96
پیرو بخشنامه شماره 117784/95/8/229 کورخ 29/6/95 اعلام می دارد، گمرک چوئبده باستثنای کالاهای مشمول گمرکات تخصصی و کالا های هدف شامل:..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار