امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی

خلاصه:

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی 17/4/1396 - 291826/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی

بخشنامه 87 سال 96 - اعلام فهرست محصولات نفتی استاندارد سازی شده 239 واحد تولیدی
تاریخ: 17/4/1396
شماره: 291826/96
ضمن لغو کلیه بخشنامه های قبلی با موضوع فهرست محصولات استاندارد سازی شده واحدهای تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی، به پیوست تصویر نامه.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار