امروز
29 مهر 1398 Oct 21 2019

بخشنامه 88 سال 96 - عوارض مربوط به قانون بودجه در برخی گمرکات

بخشنامه 88 سال 96 - عوارض مربوط به قانون بودجه در برخی گمرکات

بخشنامه 88 سال 96 - عوارض مربوط به قانون بودجه در برخی گمرکات

خلاصه:

بخشنامه 88 سال 96 - تاکید مجدد بر اخذ ردیف های درآمدی و عوارض مربوط به قانون بودجه بخصوص عوارض مربوط به هلال احمر و بررسی وصول ردیف های درآمدی توسط گمرکات اجرایی 17/4/1396 - 291965/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 88 سال 96 - عوارض مربوط به قانون بودجه در برخی گمرکات

بخشنامه 88 سال 96 - تاکید مجدد بر اخذ ردیف های درآمدی و عوارض مربوط به قانون بودجه بخصوص عوارض مربوط به هلال احمر و بررسی وصول ردیف های درآمدی توسط گمرکات اجرایی
تاریخ: 17/4/1396
شماره: 291965/96
پیرو بخشنامه شماره 14099/96/9 مورخ 21/1/96 موضوع ابلاغ جداول مربوط به ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 96،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار