امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات

خلاصه:

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات پس از ارائه اصل گواهی خرید از بورس انرژی و اصل فاکتور و بارنامه حمل صادره از پالایشگاه مربوطه و پس از اطمینان از درج نام لوبکات در پروانه بهره‌برداری پالایشگاه 20/4/1396 - 307042/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات

بخشنامه 89 سال 96 - صدور فرآورده لوبکات پس از ارائه اصل گواهی خرید از بورس انرژی و اصل فاکتور و بارنامه حمل صادره از پالایشگاه مربوطه و پس از اطمینان از درج نام لوبکات در پروانه بهره‌برداری پالایشگاه
تاریخ: 20/4/1396
شماره: 307042/96
به پیوست تصویر نامه شماره 11290 مورخ 31/3/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر عدم شمول ضوابط استاندارد سازی موضوع..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار